اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F457%2FHolding-Filtration-and-Separation-Seminar-in-Oil-Gas-and-Petrochemicals-Complexes

اشتراک گذاری