اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F463%2FDeputy-of-the-Ministry-of-Cooperatives-Labour-and-Social-Welfare-Visits-JPC-Phase-II-Project

اشتراک گذاری