اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F570%2FAppointing-Mr-Mohammad-Jashni-as-JPC-Managing-Director-s-Consultant-in-Human-Resource-Affairs

اشتراک گذاری