اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F587%2FJPC-Security-Team-Achieved-the-First-Place-in-Rope-Pulling-Game

اشتراک گذاری