اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F589%2FParticipation-of-JPC-Personnel-in-22nd-of-Bahman-Rally

اشتراک گذاری