اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F591%2FKaki-s-Friday-Imam-I-appreciate-Jam-Petrochemical-Company-for-helping-earthquake-affected-people-in-Boushehr-Province

اشتراک گذاری