اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F597%2FBecoming-the-Champion-of-Swimming-Matches-Held-Among-Petrochemical-Companies-of-Pars-Region

اشتراک گذاری