اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F901%2FVapor-Recovery-Unit-Established-in-Jam-Petrochemical-Co-JPC

اشتراک گذاری