اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Ftr%2Fnews%2F1491%2FJam-in-petrokimya-%25c3%25bcr%25c3%25bcnlerinin-70-i-i%25c3%25a7-pazarda-pazarland%25c4%25b1

اشتراک گذاری