اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Ftr%2Fnews%2F1685%2FPresident-in-a-Meeting-with-Petrochemical-Activists

اشتراک گذاری