اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.lifesaving.ir/en/news/216/briefing-meeting-of-Tehran-pools-managers-was-held-on-20-05-2015

اشتراک گذاری