اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.lifesaving.ir/en/news/217/holding-the-first-meeting-of-ILS-sport-commission-2015-in-ILS-headquarters

اشتراک گذاری