اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.lifesaving.ir/en/news/222/funeral-of-175-divers

اشتراک گذاری