اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1038%2FProduction-of-50-million-Insulin-syringes-in-Red-Crescent-Medical-Devices-Company

اشتراک گذاری