اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1041%2FVisiting-the-Heads-of-Red-Cross-and-Red-Crescent-Societies-of-40-Mena-area-of-Helal-Iran-Medical-Devices-Company

اشتراک گذاری