اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1102%2FManaging-Director-of-M-P-O-asserted-considering-moral-points-and-work-commitment-is-the-schedule-of-our-work

اشتراک گذاری