اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1125%2FManaging-Director-of-Red-Crescent-s-M-P-O-Red-Crescent-is-able-to-import-all-rare-and-unobtainable-medicines-Importing-12-emergency-medicines-till-end-of-Ramadan

اشتراک گذاری