اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1126%2FHead-of-Medical-Procurement-Organization-informed-of-production-3-kinds-of-MS-rare-medicine-and-asserted-provision-of-these-medicines-begins-on-Saturday-in-ad-hoc-center-of-Red-Crescent-Society

اشتراک گذاری