اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1179%2FVisiting-Helal-Iran-Medical-Devices-Company-by-the-United-Nation-high-Commissioners-representatives-for-refugees-in-Iran

اشتراک گذاری