اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1217%2FDisplaying-Medicinal-and-Medical-Devices-achievements-of-M-P-O-in-second-International-congress-of-prevention-heart-Diseases

اشتراک گذاری