اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1234%2FExploitation-Deputy-of-Soha-Pharmaceutical-Company-informed-receiving-IMS-certificate-in-current-year

اشتراک گذاری