اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1269%2FProduction-of-110-kinds-of-medicinal-plants-raw-materials-in-Soha-Jissa-Scientific-cooperation-with-Shahid-Beheshti-University

اشتراک گذاری