اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1272%2FIranian-health-ministry-has-marked-World-AIDS-Day-2013-during-holding-an-international-conference-held-in-the-capital-city-of-Tehran-Press-TV-has-reported

اشتراک گذاری