اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F1293%2FSigning-bilateral-agreement-specific-part-of-of-M-P-O-s-customs-is-inaugurated

اشتراک گذاری