اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F269%2FHead-of-Health-Ministry-Organization-We-are-going-to-produce-the-medicines-with-new-compound-and-suitable-price

اشتراک گذاری