اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F282%2FSecretary-General-of-Red-Crescent-Society-inspected-to-Relief-and-Food-packages-for-the-first-time

اشتراک گذاری