اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F3573%2FSupplying-medicines-through-legal-methods-is-among-our-essential-duties-In-case-new-sanctions-are-imposed-on-Iran-we-will-turn-them-into-opportunities-said-MPO-s-Managing-Director

اشتراک گذاری