اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F3599%2FIRCS-develops-the-most-modern-dialysis-filter-IRCS-sets-up-comprehensive-rehabilitation-centers-in-all-provinces-said-IRCS-President

اشتراک گذاری