اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F3866%2FIRCS-saves-2-million-Euros-annually-by-supplying-new-dialysis-fibers

اشتراک گذاری