اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F3881%2FMPO-supplies-medicines-for-the-next-five-months-360-000-000-000-Rial-import-of-single-prescribed-medicines-in-2018

اشتراک گذاری