اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F3906%2FRoche-Pharmaceuticals-representatives-visit-Soha-Helal-Distribution-Company-s-warehouses

اشتراک گذاری