اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4009%2FIRCS-manufactures-44-000-bottles-of-Tincture-Opium-syrup-per-annum-Managing-Director-of-Soha-Pharmaceutical-Company-said

اشتراک گذاری