اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4010%2FIRCS-manufactures-more-than-110-medicinal-extracts-for-Food-Pharmaceutical-Industries

اشتراک گذاری