اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4051%2FSupply-of-vital-medicines-tops-MPO-s-priority-list-1000-individuals-visits-the-Central-Pharmacy-every-day-said-Dr-Saffarieh-in-an-interview-with-ANA-News-Agency

اشتراک گذاری