اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4080%2FIRCS-distributes-100K-liters-of-disinfectants-1-million-alcohol-pads

اشتراک گذاری