اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4142%2FInauguration-of-3-ply-mask-face-shield-production-lines-in-presence-of-IRCS-President

اشتراک گذاری