اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4143%2FArdebil-Khorasan-Razavi-universities-of-medical-sciences-appreciate-performance-of-Soha-Helal-Ditribution-Co

اشتراک گذاری