اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4159%2FHealth-authorities-appreciate-performance-of-Soha-Helal-s-distribution-centers-in-country-s-deprived-regions-amid-Coronavirus-crisis

اشتراک گذاری