اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4189%2FIRCS-maintains-continuity-in-manufacturing-dialyzers-to-address-needs-of-patients-with-renal-disease-Production-capacity-of-10K-dialyzers-per-day

اشتراک گذاری