اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F439%2FMember-of-Parliament-Strong-willpower-of-Red-Crescent-Society-is-admireable-in-Economic-Jihad-Year

اشتراک گذاری