اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F449%2FUnexpected-visiting-the-Managing-Director-of-Qom-Red-Crescent-Pharmacy-of-Medical-Procurement-Organization

اشتراک گذاری