اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4541%2FChanges-in-manufacturing-processes-to-meet-health-products-demands-Distribution-of-anti-cancer-drugs-in-14-IRCS-distribution-centers

اشتراک گذاری