اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4561%2FCongratulatory-message-of-MPO-s-managing-director-on-the-occasion-of-Doctors-Day

اشتراک گذاری