اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F459%2FBeginning-executive-operation-of-Helal-Syringes-Factory-in-Golestan-Province-and-establishing-two-medicinal-distribution-centers-Dr-Balouchi-anounced-in-his-visit-of-the-press-International-Exhibition

اشتراک گذاری