اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4609%2FSoha-Helal-Distribution-Co-distributes-250K-tablets-ampoules-among-transplant-diabetes-patients

اشتراک گذاری