اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F489%2FIntimate-session-of-Managing-Director-with-Medical-Procurement-Organization-s-Managers

اشتراک گذاری