اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F494%2FActive-attendency-of-Helal-Iran-Devices-Company-in-International-Nefrology-Kidney-transplant-in-Yazd

اشتراک گذاری