اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F518%2FThe-Minister-of-Foreign-Affairs-of-Nambia-and-companion-delegation-visit-Helal-Iran-Medical-Devices-Company

اشتراک گذاری