اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F545%2FWaiting-time-to-receive-the-medicine-in-Red-Crescent-Central-Pharmacy-is-less-than-30-minutes

اشتراک گذاری