اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F556%2FMeeting-of-Soha-Helal-Distribution-Company-appreciating-the-managers-of-Red-Crescent-Society-of-operation-the-medical-distribution-centers-and-Red-Crescent-Pharmacies

اشتراک گذاری